Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField type [AS 2]

Określa szerokość pola tekstowego, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField textWidth [AS 2]

Określa grubość krawędzi znaków w tej instancji TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField thickness [AS 2]

Określa typ tekstu dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa TextFormat [AS 2]

Klasa TextFormat reprezentuje informacje formatowanych znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat align [AS 2]

Ciąg znaków, określający wyrównanie paragrafu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat blockIndent [AS 2]

Liczba, określająca blokowe wcięcie dla paragrafu, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat bold [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być pogrubiony.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat bullet [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest częścią listy wypunktowanej.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat color [AS 2]

Określa kolor wypełnienia tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat font [AS 2]

Nazwa czcionki dla tekstu, w tym formacie tekstu, podana jako ciąg znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors