Loading:


Klasa TextFormat [AS 2]

Klasa: TextFormat

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Konstruktor

 

TextFormat([czcionka:String], [wielkosc:Number], [kolor:Number], [pogrubienie:Boolean], [pochylenie:Boolean], [podkreslenie:Boolean], [url:String], [target:String], [wyrownanie:String], [lewyMargines:Number], [prawyMargines:Number], [wciecie:Number], [odleglosciZnakowleading:Number])

 

Opis

 

Klasa TextFormat reprezentuje informacje formatowanych znaków. Używaj klasy TextFormat, aby stworzyć określone tekstowe formatowania dla pól tekstowych. Możesz nadać formatowanie tekstu dla statycznych oraz dynamicznych pól tekstowych. Właściwości klasy TextFormat nadawane są do systemowych oraz osadzonych czcionek. Jednakże dla osadzonych czcionek, pogrubienie oraz pochylenie tekstu aktualnie wymagają określonych dodatkowych czcionek. Jeśli chcesz wyświetlić pogrubiony lub pochylony tekst z osadzoną czcionką, potrzebujesz osadzić również te dwie inne zbiory czcionki (czyli 2 pliki) tej czcionki. Jeśli chcesz osadzić czcionkę "Funkcje.net", która ma być pogrubiona to musisz również zaimportować czcionkę "Funkcje.net Bold".

 

Musisz użyć konstruktora new TextFormat(), aby stworzyć obiekt TextFormat przed wywołaniem jakiejkolwiek metody.

 

Możesz ustawić parametry dla TextFormat na null, aby określić, że są one nie zdefiniowane. Kiedy nadajesz obiekt TextFormat na pole tekstowe przy użyciu TextField.setTextFormat() lub TextField.setNewTextFormat(), tylko jego zdefiniowane właściwości są nadawane. Użyj setNewTextFormat(), aby nadać formatowanie PRZED tym kiedy dodajesz tekst do TextField, oraz setTextFormat(), aby dodać formatowanie PO tym kiedy dodajesz tekst do TextField.

Przykłady są widoczne pod tabelkami.

 

Dostępne właściwości dla klasy TextFormat

Nazwa

Opis

align:String

Ciąg znaków, określający wyrównanie paragrafu.

blockIndent:Number

Liczba, określająca blokowe wcięcie dla paragrafu, w punktach.

bold:Boolea

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być pogrubiony.

bullet:Boolean

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest częscią listy wypunktowanej.

color:Number

Określa kolor wypełnienia tekstu.

font:String

Nazwa czcionki dla tekstu, w tym formacie tekstu, podana jako ciąg znaków.

indent:Number

Liczba, określająca wcięcie od lewego marginesu dla pierwszego znaku w paragrafie.

italic:Boolean

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest pochylony.

kerning:Boolean

Wartość logiczna, określająca czy kerning ma być włączony.

leading:Number

Liczba reprezentująca, ilość pionowego pustego miejsca, pomiędzy liniami, podaną w pikselach.

leftMargin:Number

Określa lewy margines paragrafu, podany w punktach.

letterSpacing:Number

Określa ilość miejsca, pomiędzy znakami.

rightMargin:Number

Określa prawy margines paragrafu, podany w punktach.

size:Number

Określa punktową wilekość tekstu w tym formatowaniu tekstu.

tabStops:Array

Określa własne zatrzymywanie TAB, jako tablicę z dodatnimi liczbami.

target:String

Określa sposób otworzenia linku w przeglądarce dla tekstu.

underline:Boolean

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być podkreślony.

url:String

Określa adres URL, do którego tekstu odsyła.

 

Dostępne właściwości dla klasy TextFormat

Nazwa

Opis

getTextExtent(tekst:String, [szerokosc:Number]) : Object

Zwraca informację o wymiarach tekstu, dla ciągu znaków.Napisz Artyku³

Listing

var moj_fmt:TextFormat = new TextFormat();
moj_fmt.bold = true;
moj_fmt.font = "Arial";
moj_fmt.size = 12;
moj_fmt.color = 0xFF0000;

this.createTextField("stats_txt", 5000, 10, 0, 530, 22);

stats_txt.setNewTextFormat(my_fmt);
stats_txt.selectable = false;
stats_txt.text = "Lorem ipsum dolor sit amet...";
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors