Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

string get_resource_type

Sprawdza czy wszystkie znaki w ciągu są wielkimi literami.
Kategoria: Funkcje > PHP


string gettype

Sprawdza czy wszystkie znaki w ciągu są heksadecymalnymi cyframi.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool settype

filter_has_var - Sprawdza czy zmienna jest określonego typu exi
Kategoria: Funkcje > PHP


bool ctype_upper

Funkcja ta pobiera typ danego zasobu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool ctype_xdigit

Zwraca typ zmiennej $var
Kategoria: Funkcje > PHP


bool filter_has_var

Stwierdzi, czy rodzaj danej zmiennej jest typu float.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_float

Stwierdzi, czy dana zmienna jest typu string.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_string

Ustawia typ zmiennej var
Kategoria: Funkcje > PHP


ftp_systype

Zwraca identyfikator typu systemu dla zdalnego serwera FTP
Kategoria: Funkcje > PHP


Odnośnik w polach wybory typu radio

Skrypt utworzy pola wyboru typu radio z elemlentu <input> któremu przydzielimy parametr TYPE="radio", przeniesienie na nową strone nastąpi po wybraniu jednej z opcji i kliknięciu przycisku kliknij tu.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors