Loading:


bool ctype_xdigit
bool ctype_xdigit ( string $text )


Sprawdza czy wszystkie znaki w ciągu są heksadecymalnymi cyframi.

Parametry

text -  Ciąg testowy

Zwracane wartości

Zwraca TRUEA, jeśli każdy znak w tekście jest heksadecymalny "cyfrowy", czyli dziesiętny lub cyfrowy znak od [A-Fa-f], FALSE w przeciwnym wypadku.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 A ctype_xdigit() przykład

<?php
$strings = array('AB10BC99', 'AR1012', 'ab12bc99');
foreach ($strings as $testcase) {
    if (ctype_xdigit($testcase)) {
        echo "Ciąg $testcase składa się w całości z heksadecymalnych cyfr.\n";
    } else {
        echo "Ciąg $testcase nie składa się w całości z heksadecymalnych cyfr..\n";
    }
}
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

Ciąg AB10BC99 składa się w całości z heksadecymalnych cyfr.
Ciąg AR1012 nie składa się w całości z heksadecymalnych cyfr.
Ciąg ab12bc99 składa się w całości z heksadecymalnych cyfr.


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors