Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool xml_parser_set_option

Ustawia opcję parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_character_data_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi danych parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_character_data_handler

Ustawia domyślny handler funkcji parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_element_handler

Ustawia funkcje procedury obsługi elementu dla parser XML. początkowa_procedura_obsługi_elementu i końcowa_procedura_obsługi_elementu są ciągami znaków zawierającymi nazwy funkcji, które muszą istnieć podczas wywołania xml_parse() dla parser .
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_object

Funkcja ta pozwala na użycie parsera wewnątrz obiektu. Wszystkie wywołania funkcji mogą być ustawione z xml_set_element_handler () etc metodą obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_processing_instruction_handler

Ustawia instrukcjie przetwarzania (PI) dla obsługi funkcji parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::close

Zamyka wejście do obiektu który jest obecnie analizowany przez XMLReader .
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode XMLReader::expand

Ta metoda kopiuje bieżący węzeł i zwraca odpowiedni obiekt DOM.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::getAttribute

Zwraca wartość atrybutu lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony na elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::getAttributeNo

Zwraca wartość atrybutu w oparciu o swoje stanowisko lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony na elemencie węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 12/28 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors