Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XML getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML getBytesTotal [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich bajtów dla dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML idMap [AS 2]

Obiekt zawierający przodki pliku XML, które posiadają atrybut id załączony.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML ignoreWhite [AS 2]

Określa czy białe znaki powinny być ignorowane.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML load [AS 2]

Wczytuje dokument XML z określonej lokalizacji URL oraz zamienia zawartości określonego obiektu XML z pobranymi danymi XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML loaded [AS 2]

Właściwość, określający, czy dokument XML, został pomyślnie załadowany.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy tekst XML zostaje pobrany z serwera, lub kiedy wystąpi błąd podczas pobierania z serwera pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onHTTPStatus [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML parseXML [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 23/28 |Nastpna
23:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors