Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

strnatcasecmp()

Funkcja ta implementuje algorytm porównywania ciągów znaków alfanumerycznych.
Kategoria: Funkcje > PHP


strnatcmp()

Porównuje ciąg znaków zgodnie z algorytmem "naturalnego porządku".
Kategoria: Funkcje > PHP


strncasecmp()

Funkcja ta jest podobna do strcasecmp(), z tą różnicą jednak, że tutaj można określić (górny limit) ilość znaków z których ma być porównywany strin
Kategoria: Funkcje > PHP


strncmp()

Odróżniająca wielkość znaków wersja funkcji strcasecmp().
Kategoria: Funkcje > PHP


strripos()

Przeszukuje string'a dla każdego z zestawu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strstr()

Znajduje ostatnie występowanie znaku w łańcuchu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strpbrk()

Odwraca ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strrchr()

Przeszukuje ciąg znaków wyszukując danego wyrażenia.
Kategoria: Funkcje > PHP


strrev()

Znajduje pozycję ostatniego wystąpienia znaku w ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strrpos()

Wyszukuje jednego lub wielu znaków w ciagu, po czym usuwa to co było, przed znalezionym rekordem, a wyświetla pozostałość łącznie z szukanym znakiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors