Loading:

Przeniesienie Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy metodę, która będzie używana przez inną klasę częściej niż aktualna klasa.


Przeniesienie Pola - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy pole/zmienną, która będzie używana przez inną klasę częściej niż aktualna klasa.


Przenoszenie pliku do katalogu - Linux

mv to uniksowe polecenie służące do przenoszenia plików i katalogów. Można też za jego pomocą zmienić nazwę kopiowanego pliku, bądź katalogu.


Przykłady ataków SQL Injection

Przykłady ataków SQL Injection


Redukowanie Zasięgu Zmiennej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy lokalną zmienną zadeklarowaną w zasięgu kodu, który jest większy niż ta zmienna.


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Metoda ma na celu, rozszczepienie klasy na dwie lub więcej klas, tak aby podobne operacje były pogrupowane w każdej klasie.


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Metodę rozbijania interfejsu, nadajemy, gdy zbiór klas ma takie same nazwy metod wewnątrz siebie, lub są wymuszone je mieć.


Rozbijanie Metod - metoda Refaktoryzacji

Metodę rozbija zawartość metody/funkcji na kilka części, tak, aby były one odpowiednio pogrupowane.


Rozbijanie Pakietów - metoda Refaktoryzacji

Metodę tą wykorzystujemy, kiedy dany pakiet ma zbyt dużo klas wewnątrz siebie. Rozbijamy wtedy pakiety i grupujemy je w podkatalogi o tych samych tematykach.


Rozbijanie Podklas - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na rozdzieleniu klasy głównej na podklasę lub podklasy z pogrupowanymi metodami.


Rozbijanie Superklas - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na stworzeniu klasy abstrakcyjnej, kiedy posiadamy dwie lub więcej klas z podobną funkcjonalnością.


Rozdzielenie Pętli - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy pętle, która robi dwie rzeczy.


Rozdzielenie Tymczasowych Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadamy tymczasową zmienną przypisana więcej niż raz, ale nie jest zmienną pętli czy też nie kolekcjonuje tymczasowej zmiennych.


Rozpad hierachi - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda złancza super klasę oraz podklasę w jedną całość, kiedy obie klasy nie różnią się bardzo od siebie.


Rozłożenie warunkowe - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda przenosi skomplikowane instrukcje warunkowe if - else do nowych metod.


Samo Enkapsulowane Zmienne Klasowe - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy uzyskujesz dostęp do zmiennej bezpośrednio, ale sprzęganie (coupling) do zmiennej staje się niewygodne.


Poprzednia <<| 6/11 |>> Następna
6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors