Loading:

Wymuszenie zmiany hasła po zalogowaniu - Linux

Wydaj polecenie, które wymusi na użytkowniku kulfon zmianę hasła przy kolejnym logowaniu.


Wyświetlanie i filtrowanie ogromnych logów serwera - Windows

Przedstawiamy jak wyświetlić plik, który waży około 1GB i jak przefiltrować go według naszych wytycznych na Windows'ie.


Wyświetlanie koloru "gray" - błąd w Internet Explorer 7 i 6 [bug]

iedy używamy komendy color:gray dla nadania koloru czcionki, zobaczymy dziwne zjawisko w IE6 i 7.


Wyświetlenie zawartości katalogu - Linux

ls - Wyświetla zawartość bieżącego katalogu


Zabezpieczenie obrazków przed zapisywaniem

Zabezpieczenie nie działa w przeglądarce Opera 10. Działa natomiast w: - Mozilla Firefox 3.6.2, - Google Chrome 4, - Internet Explorer 8.


Zabezpieczenie przed SQL injection oraz OR 1=1 w MySQL przez PHP

Skrypt sprowadza się do jednej lini w kodzie PHP, aby przefiltrować oraz odpowiednio zabezpieczyć każdą zmienną wysyłaną jako paremtr do zapytania MySQL. Przykład zabezpiecza przed prostymi atakami takimi jak: podwójne cudzysłowy, dodatkowe zapytania oraz przed bardziej poważniejszym OR 1=1-- .


Zachowanie Całego Obiektu - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy pobieramy kilka wartości z obiektu oraz przekazujemy je jako parametry do wywołania innej metody.


Zamiana Delegacji na Dziedziczenie - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy używamy delegacji oraz gdy często piszemy kilka delegacji dla całego interfejsu.


Zamiana Dziedziczenia na Delegacje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy podklasa używa tylko części super klasy lub jeśli nie chce dziedziczyć danych.


Zamiana Iteracji na Rekurencje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy pętle, w której nie jest wystarczająco jasno stwierdzić co robi każda iteracja.


Zamiana Kodu Błędu na Wyjątek - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda zwraca specjalny kod, aby określić typ błędu.


Zamiana Konstruktora na Metodę Factory - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy chcemy zrobić więcej niż prosty konstruktor, kiedy tworzymy obiekt naszej klasy.


Zamiana Magicznego Numeru na Stałą Symboliczną - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy formalną liczbę z konkretnym znaczeniem.


Zamiana Metody na Obiekt Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy długą metodę, która używa lokalnych zmiennych w taki sposób, że nie możesz wykonać metody refaktoryzacji: Rozbicie Metody.


Zamiana Parametru na Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy obiekt wywołuje metodę, później przekazuje wynik jako parametr dla metody. Odbiorca może również wywołać tą metodę.


Zamiana Parametru na Wyraźną Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda, która uruchamia inne części kodu zależne od wartości parametru.


Poprzednia <<| 9/11 |>> Następna
9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors