Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak zrobić graficzny button submit do wysyłania formularza

Sprawdza poprawność wprowadzanych danych w polach input, select, radiobutton oraz poprawność adresu email poprzez javascript
Kategoria: Skrypty > HTML


Klasa Button [AS 2]

Skrypt tworzy odnośniki z przycisków typu <INPUT TYPE="BUTTON">
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _alpha

Jeśli chcemy ustawić obrazek jako przycisk submit lub button wystarczy prosty kod:
Kategoria: Flash > ActionScript


Button blendMode [AS 2]

Skrypt tworzy button o nazwie zaznacz kod który zaznacza cały kod z pola textarea.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button cacheAsBitmap [AS 2]

Skrypt tworzy menu które po kliknięci wyświetla pod menu po kliknięciu buttonu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zaznaczenie, kopiowanie całości tekstu z textarea

Element definiuje rozbudowane przyciski w formularzach. Można go stosować zamiast elementu INPUT do wysyłania formularzy. Ma tą zaletę, że można w nim umieścić fragmenty kodu HTML i grafiki.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Sprawdzenie (Validacja) poprawności danych formularza

Opis, spis metod oraz właściwości, przykład wykorzystania klasy Button.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Odnośniki na przyciskach

Wartość kanału alfa (przezroczystości) dla przycisku sprecyzowana dla formy moj_btn.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Proste menu wyświetlające pod menu po kliknięciu

Opcje mieszania przycisku.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


HTML <button> - Tworzy przycisk

Jeśli ustawiona jest na TRUE, wtedy Flash Player przetrzymuje (cache) wewnętrzną bitmapową reprezentację przycisku w każdym jego stanie.
Kategoria: Kursy > HTML


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors