Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Prototype Ajax.Updater

Ajax.Updater jeszcze bardziej upraszcza obsługę obiektu XMLHttpRequest. Klasy tej używa się w przypadku kiedy mamy jakiś element, którego treść chcemy odświeżyć. Jego składnia jest następująca:
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


DOMText::isWhitespaceInElementContent

Informuje, czy ten tekst węzła zawiera spacje. Tekst węzła jest zdecydowany zawierać spacje w treści elementu podczas obciążenia dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_contents()

Zwraca zawartość bufora wejściowego PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


string DomNode->get_content

Funkcja ta zwraca rzeczywistą zawartość węzła
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->set_content

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_text ( resource $xmlwriter , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_cdata ( resource $xmlwriter , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_comment ( resource $xmlwriter , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_dtd_attlist ( resource $xmlwriter , string $name , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_dtd_element ( resource $xmlwriter , string $name , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors