Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apd_clunk()

Zachowuje się dokładnie tak samo jak funkcja z PERL'a o nazwie Carp::cluckcalls. Definiuje własne ostrzeżenie. Przyjmuje dwa parametry, pierwszy to nazwa ostrzeżenia drugi to separator, domyślnie separatorem jest '<br />'.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->get_element_by_id

Ta funkcja jest podobna do domdocument_get_elements_by_tagname (), ale szuka elementu z danym id. Według DOM tego wymaga standardowe DTD, które definiuje ID atrybutu typu ID, choć obecny stan wdrożenia po prostu przebiega XPath szukaj "//*[ID = '% s'] ". To nie są zgodne z DOM standard, który wymaga, aby powrócić null, jeśli nie jest znane, gdzie jest atrybut typu ID. To zachowanie może być ustalone, więc nie polega na aktualnie zachowanym.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS border-bottom-color

Definiuje ważniejszą deklarację stylu, unieważniającą pozostałe. Dyrektywa stosowana jest w kaskadach styli, gdzie trzeba wymusić styl ważniejszy, niż wynikałoby to z ich kolejności.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-bottom-style

Definiuje w jaki sposób ma przewijać się tło.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-bottom-width

Definiuje kolor tła.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-bottom

Styl definiuje kolor dolnej ramki.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS border-collapse

Styl definiuje wygląd dolnej ramki.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS !important

Styl definiuje szerokość dolnej ramki.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS background-attachment

Styl definiuje właściwości dolnej ramki.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS background-color

Styl definiuje sposób zachowania ramki - ramka może łączyć się ze sobą lub być odseparowana.
Kategoria: Style CSS > CSS


1/15 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors