Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Button enabled [AS 2]

Wartość logiczna określając aktywność przycisku, czy jest do kliknięcia czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenuItem enabled [AS 2]

Określa czy przycisk ma reagować na klawisz TAB.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip enabled [AS 2]

Wartość logiczna określająca czy menu kontekstowe jest aktywne czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button tabEnabled [AS 2]

Wskazuje czy system IME jest aktywny.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME getEnabled [AS 2]

Włączenie lub wyłączenie systemu IME.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME setEnabled [AS 2]

Wartość logiczna, określająca, czy klip filmowy jest aktywny.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip focusEnabled [AS 2]

Określa, czy jest możliwość z poziomu ActionScript nadać skupienie na klip filmowy, używając Selection.setFocus().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip tabEnabled [AS 2]

Pozwala ci dostosować porządek obiektów w filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField mouseWheelEnabled [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy Flash Player powinien automatycznie przewijać wielo-liniowe pola tekstowe,
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField tabEnabled [AS 2]

Określa, czy pole tekstowe jest włączone do automatycznego porządku przechodzenia klawiszem TAB.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors