Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

crypt()

Pokaże wam jak rozbić ciąg znaków oddzielony np "," przecinkami na tablicę jednowymiarową.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS cue

Jedno stronne szyfrowanie (haszowanie) stringa.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS font-family

Konwersja HTML specjalnych jednostek z powrotem do znaków.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS font

Tworzy pusty DOMDocumentType obiektu. Jednostka deklaracji i oznaczenia nie są udostępniane. Odwołanie do rozszerzenia i uzupełnienia atrybutu domyślnie nie występują.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS list-style

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomEntityReference. Treść jednostki odniesienia jest wartośią tego parametru . Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Style CSS >


PHP Jak rozbić ciąg znaków na tablicę

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące style: cue-after, cue-before. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie. Można podać dwa dźwięki lub tylko jeden (wtedy oba przyjmą tą samą wartość).
Kategoria: Kursy > PHP


htmlspecialchars_decode()

Zmienia głosność odtwarzanioa określonego obiektu Sound. Dopuszczalne są jednostki tylko procentowe (0-100).
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMImplementation::createDocumentType

Styl definiuje rodzaj oraz rodzinę czcionek. Można podać tylko nazwę, tylko rodzinę, albo jedno i drugie, co jest rozwiązaniem najlepszym. W przypadku gdy wskazanej czcionki nie ma w systemie, na stronie pojawi się czcionka podobna z podanej rodziny.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_entity_reference

Styl definiuje właściwości czcionki. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości czcionki: font-family, font-size, font-style, font-variant, font-weight. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie. Można podać wszystkie wartości poniższych styli lub tylko niektóre z nich, ale muszą wystąpić font-size i font-family.
Kategoria: Funkcje > PHP


setVolume() [AS 2]

Styl definiuje właściwości listy. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości listy: list-style-image, list-style-position, list-style-type. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors