Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

list()

Przypisuje zmienne tak jakby były tablicą. Podobnie jak array(), nie jest na prawdę funkcją, ale elementem składni języka. Instrukcja list() jest używana do przypisywania listy zmiennych w jednej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::appendChild

Ta funkcja dołącza do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci. Dzieci mogą być tworzone np. z DOMDocument: createElement, DOMDocument: createTextNode itp. lub po prostu za pomocą jakiegokolwiek innego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::removeChild

Ta funkcja usuwa child z listy children
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode DOMNode append_child

Funkcja ta dołącza dziecko do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->remove_child

funkcja usuwa dziecko z listy dzieci. Jeśli dziecko nie może być usunięte lub nie jest dzieckiem funkcja zwróci FALSE. Jeśli dziecko może zostać usunięte z funkcji zwraca stare dziecko.
Kategoria: Funkcje > PHP


getopt()

Pobiera opcje z linii poleceń z listy argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


void list

Podobnie jak array(), nie jest na prawdę funkcją, ale elementem składni języka. Instrukcja list() jest używana do przypisywania listy zmiennych w jednej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


func_get_arg

Pobiera określony argument ze zdefiniowanych przez użytkownika funkcji listy argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_methods_by_list

Łączy metody z klasy istniejącego obiektu przy użyciu listy nazw metod.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_list

Agreguje właściwości z klasy do istniejącego obiektu przy użyciu listy nazw własności.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors