Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

localeconv()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą zlokalizowane numeryczne i monetarne sformatowane informacje.
Kategoria: Funkcje > PHP


nl_langinfo()

nl_langinfo () jest używana do dostępu do poszczególnych elementów locale kategorii.
Kategoria: Funkcje > PHP


setlocale()

Ustawia localne informacje.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getAttributeNodeNS

Zwraca węzeł atrybutu, w lokalnej namespace namespaceURI z nazwą localName dla bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getAttributeNS

Pobiera wartość atrybutu, w lokalnej namespace namespaceURI z nazwą localName dla bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getElementsByTagNameNS

Ta funkcja pobiera wszystkie elementy potomne z danych localName i namespaceURI.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::removeAttributeNS

Usuwa atrybut namespaceURI elementu o nazwie localName.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setIdAttributeNS

Deklaruje atrybut określony przez localName i namespaceURI jako typ ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


localtime()

Pobiera czas lokalny.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_locallink

Dodaje połączenie adnotacji dla bieżącej stronie [wycofany]
Kategoria: Funkcje > PHP


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors