Loading:


setlocale()

string setlocale ( int $category , string $locale [, string $... ] )

 

Ustawia localne informacje.

 

$category

     kategorii jest nazwany stałą określającą kategorię funkcje dotkniętych ustawienia lokalne:

         * LC_ALL dla wszystkich poniżej
         * LC_COLLATE ciąg dla porównania, patrz strcoll ()
         * LC_CTYPE na charakter i klasyfikację konwersji, na przykład strtoupper ()
         * LC_MONETARY dla localeconv ()
         * LC_NUMERIC dla separator (Patrz także localeconv ())
         * LC_TIME do formatowania daty i czasu z strftime ()
         * LC_MESSAGES dla systemu odpowiedzi (dostępna jeśli PHP zostało skompilowane z libintl)$locale

     Jeżeli locale jest NULL lub pusty ciąg ", nazwy lokalizacji zostanie ustawiona od wartości zmiennych środowiskowych z tej samej nazwy jako powyższych kategorii, lub z" LANG ".     Jeżeli locale jest "0", ustawienia regionalne nie ma wpływu, tylko aktualne ustawienie jest zwracany.     Jeśli jest tablicą regionalnych lub uzupełnione o dodatkowe parametry, a następnie każdego elementu tablicy lub parametr jest starał się być jak nowy Locale ustawione aż do sukcesu. Jest to przydatne, jeżeli locale jest znany pod różnymi nazwami w różnych systemach lub dostarczenie awaryjnej dla ewentualnie nie są dostępne locale.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
/* ustawiamy holenderskie locale */
setlocale(LC_ALL, 'nl_NL');

/* zwróci: vrijdag 22 december 1978 */
echo strftime("%A %e %B %Y", mktime(0, 0, 0, 12, 22, 1978));

/* popróbuj też innych locale np niemieckich PHP 4.3.0 */
$loc_de = setlocale(LC_ALL, 'de_DE@euro', 'de_DE', 'de', 'ge');
echo "Preferowane locale dla niemców na tym systemie jest '$loc_de'";
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors