Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

yp-order()

Pobiera numer zlecenia na mapie
Kategoria: Funkcje > PHP


yp_next()

Zwraca obok pary klucz-wartość w nazwie mapy pod określonym kluczem.
Kategoria: Funkcje > PHP


yp_match

Zwraca wartość związaną z kluczową mapą
Kategoria: Funkcje > PHP


yp_master

Zwraca nazwę maszyny master NIS serwer na mapie.
Kategoria: Funkcje > PHP


yp_first

Pobiera pierwszy klucz-wartość w parze z nazwą mapy w nazwie domeny.
Kategoria: Funkcje > PHP


yp_cat

Zwraca wszystkie wpisy mapy
Kategoria: Funkcje > PHP


array_map()

Wykonuje funkcję zwrotną na elementach podanej tablicy, zwraca tablicę zawierającą wszystkie elementy tablicy tbl1 po użyciu na każdej z nich funkcji zwrotnej.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_ccl_conf

Funkcja ta konfiguruje CCL parser zapytań do serwera z definicji z punktów dostępu (CCL kwalifikatorów) i mapowanie ich do RPN.
Kategoria: Funkcje > PHP


HTML <map> - Tworzy mapę obrazu

Znacznik <map> służy do stworzenia mapy obrazu po stronie przeglądarki. Mapa obrazu jest to obraz z obszarami w które można kliknąć.
Kategoria: Kursy > HTML


DOMNamedNodeMap::getNamedItem

Pobiera węzeł określony przez jego nodeName.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/8 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors