Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Array.reverse [AS 2]

Sortuje tablicę używając algorytmu "porządek naturalny" ignorującego wielkość znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip tabEnabled [AS 2]

Sortuj tablicę używając algortmu "porządek naturalny".
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip tabIndex [AS 2]

Odwraca porządek elementów w tablicy w sposób odwrotny od bieżącego.
Kategoria: Flash > ActionScript


natcasesort()

Zamienia układanie lub poziom głębokości (z-porządek, z-order) aktualnego klipu filmowego z klipem określonym w parametrze 'cel' lub z klipem filmowym, który aktualnie zajmuje taki sam poziom głębokości co 'cel'.
Kategoria: Funkcje > PHP


natsort()

Określa, czy klip filmowy jest załączony do automatycznego porządku etykiet (tab).
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip swapDepths [AS 2]

Pozwala ci dostosować porządek obiektów w filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip tabChildren [AS 2]

Pozwala ci dostosować porządek obiektów w filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getBeginIndex [AS 2]

Zwraca index z początku wybierania skupienia (pierwszy element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getCaretIndex [AS 2]

Zwraca index aktualnie świecącego się punktu pozycji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getEndIndex [AS 2]

Zwraca index z końca wybierania skupienia (ostatni element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors