Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apd_set_socket_session_trace()

Zaczyna ręcznie kontrolować debungowanie sesji. Przyjmuje 4 parametry: adres serwera, typ gniazda, numer portu oraz poziom debungowania. Zwraca TRUE lub FALSE w czasie błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_level()

Generuje na poziomie użytkownika błąd / ostrzeżenie / ogłoszenie wiadomości.
Kategoria: Funkcje > PHP


trigger_error()

Zwraca poziom wyjściowy zagnieżdżony w obsługę buforowania lub zero, jeśli wyjście buforowanie nie jest aktywne.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::chmod()

Pozwala na ustawienie poziomu zabezpieczeń, dla wykonywanych plików bitowych, jak: tylko do odczytu.
Kategoria: Funkcje > PHP


win32_start_service_ctrl_dispatcher

Gdy rozpoczyna za pośrednictwem Service Control Manager, usługę procesu jest zobowiązana do "check-in" w celu ustanowienia z nim usługi monitoringu oraz urządzenia komunikacyjnego. Funkcja ta wykonuje check-in przez wątek do obsługi na niższym poziomie komunikacji z Menedżerem sterowania usługami.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapClient mixed __soapCall

Jest to funkcja API niskiego poziomu, która jest używana do dokonania rozmowy SOAP . Zwykle, w trybie WSDL, możesz po prostu użyć funkcji SOAP jak SoapClient metod. Metoda ta jest przydatne w trybie non-WSDL SoapAction, gdy nie jest znane uri. Różni się od domyślnego wysyłania i odbieranie nagłówków SOAP
Kategoria: Funkcje > PHP


udm_cat_list

udm_cat_list ? Pobiera wszystkie kategorie będace na tym samym obecnym poziomie
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS background-repeat

Określa czy tło ma być powtarzane, jeśli tak to czy w pionie czy w poziomie.
Kategoria: Style CSS > CSS


_x [AS 2]

Pozioma współrzędna klipu filmowego, podana względem układu współrzędnych obrazu, a którym klip sie znajduje.
Kategoria: Flash > ActionScript


_xmouse [AS 2]

Pozioma współrzędna kursora myszy, wyrażona względem układu współrzednych klipu filmowego (lub filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


1/8 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors