Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_xscale [AS 2]

Procentowa szerokość klonu klipu filmowego (lub filmu),
Kategoria: Flash > ActionScript


_yscale [AS 2]

Procentowa wysokość klonu klipu filmowego
Kategoria: Flash > ActionScript


setVolume() [AS 2]

Zmienia głosność odtwarzanioa określonego obiektu Sound. Dopuszczalne są jednostki tylko procentowe (0-100).
Kategoria: Flash > ActionScript


rawurldecode

Zwraca łańcuch w którym sekwencje dwóch cyfr szesnastkowych poprzedzone znakiem procenta (%), zastąpione są przez ich odpowiednik znakowy.
Kategoria: Funkcje > PHP


rawurlencode

Zwraca łańcuch w którym wszystkie nie alfanumeryczne znaki z wyjątkiem -_. zostały zastąpione przez dwie cyfry szesnastkowe poprzedzone znakiem procenta (%).
Kategoria: Funkcje > PHP


urlencode

Zwraca łańcuch w którym wszystkie nie alfanumeryczne znaki z wyjątkiem -_. zostały zastąpione przez dwie cyfry szesnastkowe poprzedzone znakiem procenta (%), a spacje kodowane są jako znak (+).
Kategoria: Funkcje > PHP


Button _xscale [AS 2]

Określa poziomą skalę przycisku od oryginalnych wielkości, wartości podawane w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _yscale [AS 2]

Określa pionową skalę przycisku od oryginalnych wielkości, wartości podawane w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Pasek ładowania filmu Flash - Loading, Progress Bar [AS 2]

Skrypt tworzy animację rozciągania się paska postępu o nazwie pasek_mc który jest długością wprost proporcjonalny do załadowanego procentu filmu.
Kategoria: Flash > Skrypty


Liczbowy loading dla filmu Flash [AS 2]

Skrypt wymaga dynamicznego pola statycznego, który znajduje się w klipie filmowym o nazwie loader_mc, cały kod jest wewnątrz klipu filmowego loader_mc.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors