Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pobranie zdalnego adresu repozytorium - Get remote repository name

if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) { $_IP = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; // sprawdza czy nie łączy się przez proxy } else { $_IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; } // sprawdzamy, czy zmienna $submit jest pusta if (empty($_POST['submit'])) { // wyświetlamy formularz....
Kategoria: Skrypty > GIT


Usuwanie zdalengo branch'u - git remove remote branch

Skrypt wyświetla nam dokładny zdalny adres całego repozytorium GIT, jeśli posiadamy tylko lokalne repozytorium, wtedy otrzymamy błąd.
Kategoria: Skrypty > GIT


formularz kontaktowy php

Skrypt utworzy nam nowy branch na podstawie gałęzi master o nazwie dev/NAZWA_BRANCHU oraz wyślę ją do zdalnego miejsca
Kategoria: Skrypty > PHP


Wyświetlenie lokalizacji repozytorium - Show checkout location

Skrypt pobiera adres zdalnego repozytorium naszej kopii (fetch), razem z tą informacją otrzymamy również adres do wysyłania zmian (push).
Kategoria: Skrypty > GIT


Tworzenie nowej gałęzi - New branch creation

Linia poniżej usuwa zdalny branch o nazwie "branchName" z naszego repozytorium.
Kategoria: Skrypty > GIT


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors