Loading:


formularz kontaktowy php

Możliwość stosowania w treści HTMLNapisz Artyku³

Listing

          <?php
if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) {
    $_IP = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; // sprawdza czy nie łączy się przez proxy
}
else {
  $_IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}

// sprawdzamy, czy zmienna $submit jest pusta
if (empty($_POST['submit'])) {
    // wyświetlamy formularz
    echo "<table align=\"center\" border=\"0\"><form method=\"post\">
<tr>
<td>Imię i Nazwisko</td>
<td><input type=\"text\" name=\"imie\" style=\"width: 250px\"></td>
</tr>
<tr>
<td>Adres e-mail</td>
<td><input type=\"text\" name=\"email\" style=\"width: 250px\"></td>
</tr>
<tr>
<td>Temat</td>
<td><input type=\"text\" name=\"temat\" style=\"width: 250px\"></td>
</tr>
<tr>
<td>Treść wiadomości</td>
<td><textarea name=\"tresc\" style=\"width: 250px; height: 100px\"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Wyślij\">&nbsp;
<input type=\"reset\" value=\"Od nowa\"></td></form>
</tr>
</table>"
;
}

// sprawdzamy, czy zmienne przesłane z formularza nie są puste
elseif (!empty($_POST['tresc']) && !empty($_POST['imie']) && !empty($_POST['email']) && !empty($_POST['email'])) {
    // jeżeli powyższy warunek jest spełniony tworzona jest wiadomość
        $subject = "$_POST[temat]";
    // zmienna $message zawiera treść wiadomości
        $color = "rgb(65, 93, 157)";
    $message = "IP: <b style=\"color: $color\">$_IP</b>\n<br \>Wysłał: <b style=\"color: $color\">$_POST[imie]</b>\n<br \>E-mail: <b style=\"color: $color\">$_POST[email]</b>\n<br \><b>--------------------------------------------</b>\n<br \>Treść wiadomości:\n<br \><b style=\"color: $color\">$_POST[tresc]</b>";
        // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny
                $headers = "MIME-Version: 1.0\n" ;
                $header .= "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n";
        $header .= "From: $_POST[imie] <$_POST[email]>";
                $headers .= "X-Priority: 1 (Higuest)\n";
                $headers .= "X-Mailer: Drupal\n";
        $headers .= "X-MSMail-Priority: High\n";
        $headers .= "Importance: High\n";
    // funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana
    @mail("pracafm2@pracafm.eu","$subject","$message","$header")
    or die('Nie udało się wysłać wiadomości');
    // wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia
    echo '<center>Wiadomość została wysłana poprawnie! [ <b><a href="javascript:history.back()">Wróć do formularza</a></b> ]
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></center>'
;
}
// lub w przypadku nie wypełnienia formularza do końca
else echo '<center>Wypełnij wszystkie pola formularza! [ <b><a href="javascript:history.back()">Wróć do formularza</a></b> ]
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></center>'
;

?>
Dodano przez: trans Ranga: Poziom 3 Punktów: 50
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors