Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zamiana Metody na Obiekt Metody - metoda Refaktoryzacji

Rozdziela obiekt String na klika części, po przez łamanie ich, kiedy parametr ogranicznik wystąpi oraz zwraca tablicę podzielonych ciągów.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


String split [AS 2]

Zwraca znaki w ciągu znaków z indeksy określonego przez start parametr przez liczb,e znaków określonych przez dlugosc parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


String substr [AS 2]

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki pomiędzy określonymi punktami przez parametry start oraz koniec .
Kategoria: Flash > ActionScript


String substring [AS 2]

Metodę rozbijania interfejsu, nadajemy, gdy zbiór klas ma takie same nazwy metod wewnątrz siebie, lub są wymuszone je mieć.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Metodę rozbija zawartość metody/funkcji na kilka części, tak, aby były one odpowiednio pogrupowane.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Metod - metoda Refaktoryzacji

Metodę tą wykorzystujemy, kiedy dany pakiet ma zbyt dużo klas wewnątrz siebie. Rozbijamy wtedy pakiety i grupujemy je w podkatalogi o tych samych tematykach.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Pakietów - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą operację, gdy dwie metody w podklasach wykonują podobne procesy w tym samym porządku, ale procesy są nieco inne.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Formuła Metody Template - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na stworzeniu klasy abstrakcyjnej, kiedy posiadamy dwie lub więcej klas z podobną funkcjonalnością.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Superklas - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na rozdzieleniu klasy głównej na podklasę lub podklasy z pogrupowanymi metodami.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Podklas - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy długą metodę, która używa lokalnych zmiennych w taki sposób, że nie możesz wykonać metody refaktoryzacji: Rozbicie Metody.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors