Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Selection getBeginIndex [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy traci skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getEndIndex [AS 2]

Wywołuje się, gdy klip filmowy uzyska skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onKillFocus [AS 2]

Zwraca index z początku wybierania skupienia (pierwszy element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip onSetFocus [AS 2]

Zwraca index z końca wybierania skupienia (ostatni element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getFocus [AS 2]

Zwraca ciąg znaków określający, ścieżkę do obiektu, który posiada skupienie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection onSetFocus [AS 2]

Wykonuje się, gdy skupienie dla pola wejściowego zostanie zmienione.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection setFocus [AS 2]

Nadaje skupienie dla danego pola tekstowego, lub klipu filmowego określonego przez parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField onKillFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy pole tekstowe traci skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField onSetFocus [AS 2]

Wywołuje się, gdy pole tekstowe odbiera skupienie klawiatury.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors