Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sprawdzanie podczas rejestracji czy podany login jest wolny PHP i AJAX

Oblicza różnicę między tablicami z dodatkowym sprawdzaniem kluczy, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z array1 , które nie są obecne w żadnym z innych argumentów.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Sprawdzanie poprawności adresu e-mail Walidacja

Wylicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z tablica1 , które są obecne także we wszystkich pozostałych argumentach.
Kategoria: Skrypty > PHP


Sprawdzanie poprawności danych przesłanych z formularza - AJAX

Oblicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane przez funkcję zwrotną.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


crack_check()

Rozpoczyna sprawdzanie podanego hasła według zadanego słownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_diff_assoc()

Skrypt sprawdza czy login podany podczas rejestracji nie jest już zajęty.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_intersect_assoc()

Skrypt pokazuje w jaki sposób sprawdzić poprawność adresu e-mail w php.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_uintersect_assoc()

Określa język systemu, na którym odtwarzacz jest uruchomiony.
Kategoria: Funkcje > PHP


Capabilities language [AS 2]

Skrypt przed zapisem danych przesłanych z formularza do pliku sprawdza ich poprawność.
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale checkXMLStatus [AS 2]

Zwraca TRUE jeśli plik został załadowany, w innym przypadku FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object hasOwnProperty [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określonej właściwości, czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors