Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

void libxml_set_streams_context

Ustawia strumień context na następny dokument libxml do załadowania lub zapisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getStream()

Pobiera plik do obsługi wejścia zdefiniowanego przez jego nazwę.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_update_stream()

Przenosi dane mieszające zawartości do aktywanego mieszającego strumienia otwrtego.
Kategoria: Funkcje > PHP


http_get_request_body_stream

Pobiera żądanie jako strumień
Kategoria: Funkcje > PHP


http_put_stream

Wykonuje żądanie HTTP PUT na dostarczonym URL'u
Kategoria: Funkcje > PHP


http_send_stream

Wysyła otwarty strumień ze wsparciem dla (wielu) zakresów żądań
Kategoria: Funkcje > PHP


socket_get_status

Ta funkcja jest aliasem dla: stream_get_meta_data().
Kategoria: Funkcje > PHP


socket_set_blocking

Ta funkcja jest aliasem dla: stream_set_blocking().
Kategoria: Funkcje > PHP


socket_set_timeout

Ta funkcja jest aliasem dla: stream_set_timeout().
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_fetch_stream

Pobiera zastępczy pod strumień powiązany z kanałem strumienia SSH2. Protokół SSH obecnie definiuje tylko jeden pod strumień STDERR który ma pod ID SSH2_STREAM_STDERR
Kategoria: Funkcje > PHP


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors