Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Podświetlanie komórki tabeli

Wyciąga dane wyjściowe aktualnej tabeli funkcji.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


apd_dump_function_table()

Zwraca tłumaczenie tabeli stosowanej przez htmlspecialchars () i htmlentities ()
Kategoria: Funkcje > PHP


get_html_translation_table()

Zwraca nazwę węzła. Nazwa ma różne znaczenia dla różnych typów węzłów, jak zilustrowano w poniższej tabeli.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->node_type

Zwraca typ węzła. Wszystkie możliwe rodzaje zostały wymienione w tabeli we wstępie.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->node_name

Zwraca wartość węzła. Wartość ma różne znaczenia dla różnych typów węzłów, jak zilustrowano w poniższej tabeli.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->node_value

com_get_active_object () jest podobna do tworzenia nowej instancji obiektu COM, chyba, że będzie zwracać tylko obiekt do skryptu, jeśli obiekt jest już uruchomiony. Aplikacje OLE używają coś znanego jako Running Obiekt tabeli, aby umożliwić dobrze znane aplikacje, które mają być uruchomione tylko raz; funkcja ta naraża COM biblioteki funkcji GetActiveObject () aby uzyskać uchwyt na przykład działa.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_get_active_object

Skrypt zmienia kolor komórki po najechaniu na niej myszką.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS caption-side

Styl definiuje położenie tytułu tabeli.
Kategoria: Style CSS >


Obliczanie wieku na podstawie daty urodzenia w SQL

Obliczanie wieku z bazy danych w jednym poleceniu SQL dla wszystkich rekordów, wynik przypisuje do tymczasowej nowej tabeli.
Kategoria: Skrypty > SQL


Styl CSS empty-cells

Styl definiuje typ obramowania komórek tabeli, które są puste.
Kategoria: Style CSS >


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors