Loading:

Baza danych z polami samoaktualizowanymi się - SQL [TIMESTAMP]

Skrypt wyjaśnia działanie funkcji TIMESTAMP w języku SQL, oraz podaje przykład praktycznego zastosowania w rzeczywistości.


Bloki procedury - składowe - MySQL

Bloki, jak widać, ograniczone są słowami BEGIN oraz END.


Cache zapytań dla bazy danych - SQL_CACHE

SQL_CACHE pozwala zachować wyniki polecenia SELECT w specjalnym buforze.


Co to są transakcje? opis i zastosowanie

Transakcja to zbiór operacji (u nas - instrukcji języka SQL), które mogą być wykonane jedynie wszystkie lub żadna.


Deklarowanie zmiennych w MySQL

Wewnątrz procedur możemy deklarować zmienne widoczne wewnątrz bloku (zmienne lokalne).


Dostępne funkcje dla DELETE - MySQL

Składnia polecenia DELETE różni się nieznacznie w zależności od tego, czy chcemy usunąć dane z jednej tablicy czy też z kilku tabel jednocześnie.


Dostępne funkcje dla INSERT - MySQL

Polecenie INSERT dodaje wiersz danych złożony z jednej lub kilku wartości dla podanych kolumn w odpowiedniej tabeli.


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Polecenie DO wykonuje po prostu wyrażenie wyr, jednak nie zwraca żadnych wartości.


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Polecenie REPLACE działa dokładnie tak samo jak INSERT, z tym, że jeśli w tablicy nazwa_tab istnieje już rekord o takiej samej wartości PRIMARY KEY lub indeksu UNIQUE, to poprzedni rekord jest najpierw usuwany a dopiero wtedy wstawiany nowy.


Dostępne funkcje dla SELECT w MySQL [ SQL ]

Polecenie SELECT posiada ogromną bibliotekę możliwych do wykorzystania operatorów, które określają jak, w jaki sposób oraz co wyświetlić z zapytaniu zwróconym przez Bazę Danych.


Dostępne funkcje dla UPDATE - MySQL

Za pomocą polecenia UPDATE możemy zmienić zawartość kolumn w istniejących wierszach tablicy. Słowo SET wskazuje, które kolumny będziemy zmieniać oraz co będzie ich nową zawartością.


Eksport danych z mysql przez perspektywy (view) [bash][mysql]

Witam Czasem potrzebujemy przerzucić dane z jednego serwera mysql na drugi Jeżeli mamy klasyczne tablice to nie problem. Na serwerze źródłowym wpisujemy: (1) mysqldump -u nazwa_uzytkownika -pHASLO --skip-opt --compact -t Nazwa_bazy [Nazwa_tabeli] >PLIKZDANYMI.sql na docelowym: (2) mysql -u nazwa_uzytkownika -pHASLO Nazwa_bazy<PLIKZDANYMI.sql (to jak PLIKZDANYMI.sql trafi z serwera źródłowego na docelowy to temat na inny artykuł) gorzej kiedy mamy do czynienia ze zdefiniowaną perspektywą efekt działania (1) dla perspektywy to pusty plik - jak wiemy dane do perspektywy są tworzona na bieżąco wiec mysqldump nie bedzie w stanie nic wymyślić.


Generowanie losowej daty z pomiędzy dwóch dat w MySQL i aktualizowanie rekordów

Skrypt generuje losową datę pomiędzy minimalną oraz maksymalną datą.


Import oraz Export bazy MySQL przez linie poleceń - MySQL Command Line

Skrypt pokazuje jak zaimportować plik SQL do serwera MySQL, oraz jak ją wyexportować z danymi do docelowego pliku SQL.


Interval w SQL - pobranie rekordów z określonego przedziału czasowego

Interval - Typ określający różnicę czasu między dwoma wartościami typu DATE lub TIME. Wykorzystywany jest do operacji arytmetycznych na dacie i czasie.


Jak pobrać dane z kilku tabel za jednym zapytaniem SQL LEFT JOIN

SQL LEFT JOIN używamy aby pobrać dane z kilku tabel za jednym zapytaniem, rozwiązanie to jest bardzo dobre gdyż oszczędza nam ponownego łączenia z bazą.


1/4 |>> Następna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors