Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

user_error()

Ta funkcja jest aliasem dla: trigger_error().
Kategoria: Funkcje > PHP


get_current_user()

Pobiera nazwe użytkownika(właściciela) obecnego skryptu PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_method_array

Funkcja call_user_method_array() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func_array() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_method

Funkcja call_user_method() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_func_array

Wzywa użytkownika do zdefiniowania funkcji z parametrami w param_arr.
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_func

Wzywa użytkownika do zdefiniowanych funkcji podanej przez parametr funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


Klasa XMLUI [AS 2]

Obiekt XMLUI pozwala komunikować się z plikami SWF, które używają własnego interfejsu użytkownika dla Flash autoryzowanego narzędzia rozszerzonej funkcjonalności (jak np Zachowania, Polecenia, Efekty oraz Narzędzia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Jak wygenerować użytkownikowi hasło

Często zdarza się że użytkownicy używają prostych haseł, np. ala123 w tym celu napisałem prosty skrypt który wygeneruje mocne hasło, zapraszam do lektury
Kategoria: Skrypty > PHP


ignore_user_abort

Określa czy odłączenie klienta powinno powodować przerwanie skryptu
Kategoria: Funkcje > PHP


Rozpoznawanie Interent Explorer 6 przez JavaScript [ wykrywanie IE6 ]

Podane dwa skrypty zwracają TRUE jeśli przeglądarką jest IE6 lub FALSE w innym wypadku.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors