Loading:


call_user_func

call_user_func ( $function [, $parameter [,  $... ]] )

 

Wzywa użytkownika do zdefiniowanych  funkcji  podanej przez parametr funkcji.


Parametry

 

function

Funkcja do naywania. Klasa metody moe również powołać się statycznie przy użyciu tej funkcji przekazanej  w array ($ className, $methodName ) do tego parametru.

 

parameter

 

Zero lub więcej parametrów, które mają być przekazane do funkcji.

 

Informacja: Należy pamiętać, że parametry call_user_func () nie są przekazywane przez referencję.

<?php
function increment(&$var)
{
    
$var++;
}

$a 0;
call_user_func('increment'$a);
echo 
$a// 0

call_user_func_array('increment', array(&$a)); // możesz użyc zamiast tego
echo $a// 1
?>Zwracane wartości

 

Funkcja zwraca wynik, lub FALSE w przypadku błędu.

 Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 call_user_func() example

<?php
function barber($type)
{
    echo "Szukasz $type fryzury, żaden problem";
}
call_user_func('barber', "mushroom");
call_user_func('barber', "shave");
?>

//Example #2 call_user_func() użycie nazwy namespace

<?php

class Foo {
    static public function test() {
        print "Hello world!\n";
    }
}

call_user_func(__NAMESPACE__ .'::Foo::test'); // As of PHP 5.3.0
// Hello world!
call_user_func(array(__NAMESPACE__ .'::Foo', 'test')); // As of PHP 5.3.0
// Hello world!

?>

Example #3 Użycie metody z klasy

<?php

class myclass {
    static function say_hello()
    {
        echo "Hello!\n";
    }
}

$classname = "myclass";

call_user_func(array($classname, 'say_hello'));
call_user_func($classname .'::say_hello'); // As of 5.2.3

?>

Example #4 użycie funkcji lambda

<?php

call_user_func(function($arg) { print "[$arg]\n"; }, 'test'); /* As of PHP 5.3.0 */
// [test]

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors