Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMNode::isDefaultNamespace

Selektywna dynamicznych właściwości klasy agregacji do obiektu
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_list()

Kruszywa właściwości z klasy do istniejącego obiektu za pomocą wyrażeń regularnych, aby dopasować ich nazwiska.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_regexp()

Dynamiczna agregacja klasy właściwości obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties

Funkcja parsuje HTML zawarty w ciągu źródłowym. W odróżnieniu od załadunku XML, HTML nie musi być dobrze uformowane, aby zostało załadowane. Funkcja ta może być również utworzona statycznie, aby załadować i stworzyć obiektu DOMDocument. Statyczne wywołania mogą być stosowane, gdy w DOMDocument właściwości są ustawione przed załadunkiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::loadHTML

Informuje, czy właściwość to domyślna przestrzeń nazw.
Kategoria: Funkcje > PHP


COM::COM

Klasa COM pozwala na instancję obiektu OLE i COM zgodną połączyć swoje metody i dostęp do jego właściwości.
Kategoria: Funkcje > PHP


string DOTNET::DOTNET

Klasa Dotnet pozwala na instancję klasy z rozszerzeniem montażu Net i połączyć swoje metody i dostęp do jego właściwości.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_load

Informacja: Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_set

Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.
Kategoria: Funkcje > PHP


array get_class_vars

Funkcja ta zwróci tablicę asocjacyjną domyślnych publicznych właściwości klasy. Elementy wynikowej tablicy są w formie nazwa_właściwości => wartość
Kategoria: Funkcje > PHP


1/15 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors