Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_x [AS 2]

Pozioma współrzędna klipu filmowego, podana względem układu współrzędnych obrazu, a którym klip sie znajduje.
Kategoria: Flash > ActionScript


_y [AS 2]

Pionowa współrzędna klipu filmowego, podana względem układu współrzędnych obrazu, a w którym klip sie znajduje.
Kategoria: Flash > ActionScript


_xmouse [AS 2]

Pozioma współrzędna kursora myszy, wyrażona względem układu współrzednych klipu filmowego (lub filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


_ymouse [AS 2]

Pionowa współrzędna kursora myszy, wyrażona względem układu współrzednych klipu filmowego (lub filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


_rotation [AS 2]

Kąt obrotu klipu filmowego względem pierwotnej orientacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


_parent [AS 2]

Zwraca referencje względem aktualnego obiektu klipu filmowego do nadrzędnej listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


Pętle w ActionScript: Pętla while [AS 2]

Jest to najprostsza pętla (pod względem składniowym) w języku ActionScript 2.0.
Kategoria: Flash > Kursy


Button _xmouse [AS 2]

Zwraca wartość x pozycji kursora myszki względem przycisku, lub sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _ymouse [AS 2]

Zwraca wartość y pozycji kursora myszki względem przycisku, lub sceny
Kategoria: Flash > ActionScript


Animowana galeria zdjęć w poziomie w ActionScript 3.0

Skrypt tworzy galerię obrazków, animowaną po najechaniu kursora myszki. W zależności od położenia myszki względem osi X galeria jest przesuwana proporcjonalnie od wychyleń wobec boków filmu.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors