Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apache_lookup_uri()

Ta funkcja wywołuje wewnętrzne żądanie dla określonego URI. Funkcja zbiera wszystkie istotne informacje odnośnie podanego zasobu. Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli PHP jest zaistalowane jako moduł serwera Apache.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_wait

yaz_wait () zwraca gdy wszystkie serwery mają albo wszystkie żądania zakończone lub przerwane (w przypadku błędów)
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_itemorder

Funkcja ta przygotowuje dla rozszerzonych usług na żądanie przy użyciu profilu do korzystania z Z39.50
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapClient void __setCookie

Określa plik cookie, który zostanie wysłany wraz z żądań SOAP.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer void handle

Przetwarza żądanie SOAP, zwraca niezbędne funkcje, i wysyła odpowiedź z powrotem.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer void setPersistence

Ta funkcja umożliwia zapisywanie danych pomiędzy żądaniami w sesji PHP. To działa tylko na serwerze, na którym eksportowana jest funkcja klasy z SoapServer-> setClass.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool class_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli klasa zadana przez parametr nazwa_klasy została zdefiniowana, FALSE w przeciwnym wypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_lookup_uri

Wywołuje wewnętrzne żądanie dla określonego URI i zwraca całą informację o nim
Kategoria: Funkcje > PHP


nsapi_virtual

Wykonuje pod żądanie NSAPI
Kategoria: Funkcje > PHP


get_headers

Pobiera wszystkie nagłówki wysłane przez serwer w odpowiedzi na żądanie HTTP
Kategoria: Funkcje > PHP


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors