Loading:


bool class_exists
bool class_exists ( string $nazwa_klasy [, bool $autoload ] )

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli klasa zadana przez parametr nazwa_klasy została zdefiniowana, FALSE w przeciwnym wypadku.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 class_exists() przykład

<?php
// Sprawdź czy klasa istnieje przed próbą jej użycia
if (class_exists('MyClass')) {
    $myclass = new MyClass();
}

?>
/*
class_exists() domyślnie spróbuje wywołać __autoload, jeśli nie chcesz aby class_exists() wywoływała __autoload, możesz ustawić parametr autoload na FALSE.
*///Example #2 Przykład z parametrem autoload

<?php
function __autoload($class)
{
    include($class . '.php');

    // Sprawdź czy w includowanym pliku była deklaracja klasy
    if (!class_exists($class, false)) {
        trigger_error("Nie mogę załadować klasy: $class", E_USER_WARNING);
    }
}
   
if (class_exists('MyClass')) {
    $myclass = new MyClass();
}

?>

// Informacja: Parametr autoload został dodany w PHP 5
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors