Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zamiana Przypisania na Inicjalizacje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy kod, który najpierw deklaruje zmienną, a dopiero potem przypisuje do nią wartość.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Zbioru Wartości na Obiekt - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy zbiór danych, który potrzebujemy dodatkowych danych lub zachowań.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Warunku na Polimorfizm - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy warunek logiczny, który wybiera inne zachowania, zależne od danego typu obiektu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Konstruktora na Metodę Factory - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy chcemy zrobić więcej niż prosty konstruktor, kiedy tworzymy obiekt naszej klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Delegacji na Dziedziczenie - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy używamy delegacji oraz gdy często piszemy kilka delegacji dla całego interfejsu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Kodu Błędu na Wyjątek - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda zwraca specjalny kod, aby określić typ błędu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Wyjątku na Test - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wyrzucasz wyjątek na warunku, który wywoływacz może najpierw sprawdzić.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Dziedziczenia na Delegacje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy podklasa używa tylko części super klasy lub jeśli nie chce dziedziczyć danych.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Iteracji na Rekurencje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy pętle, w której nie jest wystarczająco jasno stwierdzić co robi każda iteracja.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Magicznego Numeru na Stałą Symboliczną - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy formalną liczbę z konkretnym znaczeniem.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors