Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocument->create_processing_instruction

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomCData. Zawartość w pi jest wartością tego parametru . Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


CURL Pobranie zawartości strony

Skrypt pobiera całą zawartość strony pod danym adresem i zapisuje ją w pliku txt lub wyświetla pod naszą domeną
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


ob_get_clean()

Pobierze i usunie zawartość bieżącego bufora wyjściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_contents()

Zwraca zawartość bufora wejściowego PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


string DomNode->get_content

Funkcja ta zwraca rzeczywistą zawartość węzła
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readInnerXML

Odczytuje zawartość bieżącego węzła, w tym dzieci i węzły znaczników.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readOuterXML

Odczytuje zawartość bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readString

Odczytuje zawartość bieżącego węzła jako ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::offsetSet()

Ustawia zawartość pliku, do wewnętrznego z zewnętrznego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::addFromString()

Dodaje plik do archiwum ZIP używając zewnętrznego stringa jako zawartości pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/9 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors