Loading:


int extract
int extract ( array $tablica_zmiennych [, int $typ_ekstrakcji [, string $prefiks ]] )


Ta funkcja służy do importowania zmiennych z tablicy do bieżącej tablicy symboli. Pobiera jako parametr tablicę asocjacyjną tablica_zmiennych i traktuje klucze jako nazwy zmiennych a wartości jako wartości tych zmiennych. Dla każdej pary klucz/wartość w bieżącej tablicy symboli będzie stworzona zmienna, zależna od parametrów typ_ekstrakcji i prefiks .
Informacja
: Od wersji 4.0.5 ta funkcja zwraca liczbę wyekstrahowanych zmiennych.
Informacja
: Stałe EXTR_IF_EXISTS i EXTR_PREFIX_IF_EXISTS zostały dodane w PHP 4.2.0.
Informacja
: Stała EXTR_REFS została dodana w PHP 4.3.0.
extract()
sprawdza każdy klucz aby sprawdzić, czy zawiera prawidłową nazwę zmiennej a także czy istnieją kolizje z zmiennymi istniejącymi w tablicy symboli. Sposób traktowania złych nazw zmiennych i kolizji jest określony przez parametr typ_ekstrakcji . Może być jedną z poniższych wartości:
EXTR_OVERWRITE
Jeśli istnieje kolizja, nadpisz istniejącą zmienną.EXTR_SKIP
Jeśli istnieje kolizja, nie nadpisuj istniejącej zmiennej.EXTR_PREFIX_SAME
Jeśli istnieje kolizja, na początek nazwy zmiennej wstaw prefiks .EXTR_PREFIX_ALL
Na początek każdej nazwy zmiennej wstaw prefiks . Od PHP 4.0.5 dotyczy to także nazw numerycznych.EXTR_PREFIX_INVALID
Wstaw prefiks na początek złych/numerycznych nazw. Ta flaga została dodana w PHP 4.0.5.EXTR_IF_EXISTS
Nadpisz tylko zmienną już istniejącą w bieżącej tablicy symboli. Jest to przydatne do definiowania listy poprawnych zmiennych i ekstrahuj tylko te zmienne które zdefiniowano na przykład w $_REQUEST. Flaga ta została dodana w PHP 4.2.0.EXTR_PREFIX_IF_EXISTS
Przedrostek zostanie dodany tylko do zmiennych których odpowiedniki bez przedrostka już istnieją w bieżącej tablicy symboli. Flaga ta została dodana w PHP 4.2.0.EXTR_REFS
Ekstraktuje zmienne jako referencje. Oznacza to, że wartości zaimportowanych zmiennych ciągle odnoszą się do wartości parametru tablica_zmiennych . Flaga ta może być użyta sama lub w połączaniu z innymi flagami poprzez użycie operacji OR na parametrze typ_ekstrakcji . Została ona dodana w PHP 4.3.0.
Jeśli typ_ekstrakcji nie został podany, to zakładana jest opcja EXTR_OVERWRITE.
Zauważ, że parametr prefiks jest wymagany tylko jeśli typ_ekstrakcji to EXTR_PREFIX_SAME, EXTR_PREFIX_ALL, EXTR_PREFIX_INVALID lub EXTR_PREFIX_IF_EXISTS. Jeśli nazwa zmiennej po dodaniu prefiksu nie jest prawidłową nazwą zmiennej, nie jest importowana do tablicy symboli. Prefiksy są automatycznie oddzielane od kluczy tablicy poprzez znak "_".
extract()
zwraca liczbę zmiennych szczęśliwie zaimportowanych do tablicy symboli.
Ostrzeżenie

Nie należy używać funkcji extract() na niepewnych danych, jak na przykład danych odebranych od użytkownika ($_GET, ...). Można tak zrobić na przykład w celu tymczasowego uruchomienia starych skryptów, które zależne są od ustawienia register_globals. Należy jednak użyć nie nadpisującego parametru typ_ekstrakcji , jak na przykład EXTR_SKIP. Trzeba też pamiętać aby ekstrahować zmienne w kolejności określonej przez opcję variables_order pliku php.ini.
Możliwa jest ekstrakcja zmiennych zawartych w tablicy asocjacyjnej zwróconej przez wddx_deserialize().Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia extract()

<?php

/* Załóżmy, że $tablica_zmiennych jest tablicą zwróconą przez
   wddx_deserialize */


$rozmiar = "duży";
$tablica_zmiennych = array("kolor"    => "niebieski",
                           "rozmiar"  => "średni",
                           "ksztalt"  => "kulisty");
extract($tablica_zmiennych, EXTR_PREFIX_SAME, "wddx");

echo "$kolor, $rozmiar, $ksztalt, $wddx_rozmiar\n";

?>


niebieski, duży, kulisty, średni


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors