Loading:


C++ wczytanie n liczb do tablicy, średnia arytmetyczna, oraz największa liczba

Program wczytuje od użytkownika liczbę tworzy tablice i wczytuje do niej tyle liczb ile podał w zmiennej n.


Treść zadania:


2.    Napisać program, który:

a.    wczyta liczbę N określającą ile ma być liczb rzeczywistych kontrolując, aby wprowa¬dzona wartość nie była mniejsza od 2 ani większa od rozmiaru zdefiniowanej tablicy zmiennych typu double,

b.    wczyta N liczb do tablicy wypisując do stderr zaproszenia w postaci np. X[n]= (n=1, 2, ..., N),

c.    obliczy i wypisze średnią arytmetyczną wprowadzonych liczb oraz największą z nich.Napisz Artyku³

Listing


#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   
    int i;
    double n, b=0, a, A[ 3];
    do{
    cout << "Podaj Tekst:"; cin >> n;
    }      
    while(n<2 || n>10);
   
    for(i=0; i < n; i++){
    cout << "Podaj tekst na pozycje" << i << " : "; cin >> a;
    A[ i]= a;
    cout << "A[" << i << "] = " << A [i] << endl;
    }
    cout << "\n\nTablica A :\n";
    for(i=0; i < n; i++){
    cout << "A[" << i << "] = " << A [i] << endl;
    b += A [i];
    }
    cout << "\nSrednia arytmetyczna wynosi: " << b/n << "\n\n";
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors