Loading:


int intval

int intval $var [, int $base ] )


Zwraca wartość całkowitą  var, korzystając z określonej base do konwersji (domyślnie podstawą jest 10).

 

Parametry

 

var

Wartość skalarna skonwertowana do liczby całkowitej

base

podstawa do konwersji (domyślnie 10)

Zwracane wartości


Wartośc całokowita z var na sukces, lub 0 dla porażki. Pusta tablica i obiekt zwracają 0, nie pusta tablica i obiekt zwracają 1.

Maksymalna wartość jest zależna od systemu. 32 bitowy system ma maksymalną wartość całkowitą równą 2147483648 to 2147483647...

 

 Napisz Artyku³

Listing//Example #1 intval() examples

//Poniższe przykłady są oparte na 32-bitowy systemie.

<?php
echo intval(42);                      // 42
echo intval(4.2);                     // 4
echo intval('42');                    // 42
echo intval('+42');                   // 42
echo intval('-42');                   // -42
echo intval(042);                     // 34
echo intval('042');                   // 42
echo intval(1e10);                    // 1410065408
echo intval('1e10');                  // 1
echo intval(0x1A);                    // 26
echo intval(42000000);                // 42000000
echo intval(420000000000000000000);   // 0
echo intval('420000000000000000000'); // 2147483647
echo intval(42, 8);                   // 42
echo intval('42', 8);                 // 34
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors