Loading:


MovieClip cacheAsBitmap [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 3+

 

Jeśli ustawiona na TRUE, wtedy Flash Player cache'uje (przetrzymuje w pamięci podręcznej) zewnętrzne bitmapy, reprezentujące klipy filmowe.

 

Wszystkie dane wektorowe dla klipu filmowego, które posiadają przetrzymywaną bitmapę są rysowane na bitmapie zamiast na głównej sccenie. Bitmapa jest kopiowana na główna scene jako nie rozciągalny obiekt. Jeśli położenie bitmapy jest zmienione wtedy obiekt zostae utworzony jeszcze raz na nowych wpsółrzednych, zamiast transformacji aktualnego obiektu.

 

Żadna wewnętrzna bitmapa jest tworzona jeśli właściwość cacheAsBitmap jest ustawiona na TRUE.Napisz Artyku³

Listing

import flash.filters.DropShadowFilter;

var container:MovieClip = setUpShape();
trace(container.cacheAsBitmap); // false
var dropShadow:DropShadowFilter = new DropShadowFilter(6, 45, 0x000000, 50, 5, 5, 1, 2, false, false, false);
container.filters = new Array(dropShadow);
trace(container.cacheAsBitmap); // true

function setUpShape():MovieClip {
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("container", this.getNextHighestDepth());
    mc._x = 10;
    mc._y = 10;
    var w:Number = 50;
    var h:Number = 50;
    mc.beginFill(0xFFCC00);
    mc.lineTo(w, 0);
    mc.lineTo(w, h);
    mc.lineTo(0, h);
    mc.lineTo(0, 0);
    mc.endFill();
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors