Loading:


ereg_replace
string ereg_replace ( string $pattern , string $replacement , string $string )

Ta funkcja skanuje ciąg pasujący do wzorca , a następnie zastępuje pasujący text, tekstem ze zmiennej $replacement.

 

Parametry

 

pattern

wzór ciąg do zamiany.

replacement

Tekst zkóry zostanie wstawiony w miejsce pattern (wzorca)

string

Łańcuch znaków który zostanie przeszukany w celu znalezienia $pattern (wzorca)  i zamiany go na $replacement.

Zwracane wartości

Zwraca ciąg z $pattern (wzorcem) zamienionym na $replacementNapisz Artyku³

Listing


//Example #1 ereg_replace() example

<?php

$string = "To jest test";
echo str_replace(" jest", " był", $string);
echo ereg_replace("( )jest", "\\1był", $string);
echo ereg_replace("(( )jest)", "\\2był", $string);

?>
Example #2 ereg_replace() example
<?php
/* To nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami. */
$num = 4;
$string = "Ten ciąg ma cztery słowa.";
$string = ereg_replace('cztery', $num, $string);
echo $string;   /* wyjście: 'Ten ciąg ma  słowa.' */

/* Będzie to działać. */
$num = '4';
$string = "Ten ciąg ma cztery słowa.";
$string = ereg_replace('cztery', $num, $string);
echo $string;   /* wyjście: 'Ten ciąg ma 4 słowa' */
?>

Example #3 Zamienia adresy z linkami
<?php
$text = ereg_replace("[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]",
                     "<a href=\"\\0\">\\0</a>", $text);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors