Loading:


session_cache_expire
int session_cache_expire ([ int $nowy_czas ] )

session_cache_expireZwróć bieżący czas przedawnienia pamięci podręcznej

session_cache_expire() zwraca bieżące ustawienie session.cache_expire. Zwrócona wartość podana jest w minutach. Jeśli podany zostanie parametr nowy_czas , bieżący czas przedawnienia zostanie zamieniony na nowy_czas .

Czas przedawnienia jest ustawiany na wartość 180 przechowywaną w session.cache_limiter w momencie startu. W związku z tym niezbędne jest wywołanie session_cache_expire() dla każdego żądania pobrania strony (zanim zostanie wywołane session_start()).

Example #1 Przykład użycia session_cache_expire()


<?php

/* ustaw ogranicznik pamięci podręcznej na 'private' */

session_cache_limiter('private');
$cache_limiter session_cache_limiter();

/* ustaw czas przedawnienia pamięci podręcznej na 30 minut */
session_cache_expire(30);
$cache_expire session_cache_expire();

/* rozpocznij sesję */

session_start();

echo 
"Ogranicznik pamięci podręcznej to $cache_limiter<br />";
echo 
"Znajdujące się w pamięci podręcznej strony sesyjne przedawnią się " .
   
"po $cache_expire minutach";
?>


Informacja: Ustawienie nowy_czas ma efekt tylko jeśli session.cache_limiter ma wartość różną od nocache.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors