Loading:


Własny, prosty język programowania w php

Przedstawię, jak przy pomocy php i ereg_replace stworzyć prosty jęyzk programowania. Najważniejsze miejsca w kodzie są opatrzone komentarzem. Oczywiście można sobie zdefioniować inne nazwy, dodać nowe zamiany. W przykładzie posługuje się kodem .run. print_text "test"; .end. który po zamianie przez skrypt na php wygląda tak <?php echo "test"; ?>Napisz Artyku³

Listing

<?php
$kod='.run. print_text "test"; .end.'; //Twój kod
//Zamienianie
$kod = ereg_replace(".run.", "<?php", $kod);
$kod = ereg_replace(".end.", "?>", $kod);
$kod = ereg_replace("print.text", "echo", $kod);
//Zapis wyniku
$dane = $kod;
$file = "wynik.php"; //Zdefiniowanie pliku z wynikiem zamiany na php
$fp = fopen($file, "a");
flock($fp, 2);
fwrite($fp, $dane);
flock($fp, 3);
fclose($fp);
?>
Dodano przez: eider Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors