Loading:


xslt_set_sax_handlers

void xslt_set_sax_handlers ( resource $processor , array $handlers )

xslt_set_sax_handlers () rejestruje obsługę SAX do dokumentu, XSLT zasobów procesora.

Korzystanie xslt_set_sax_handlers () nie bardzo różni się od uruchamiania parsera SAX jak xml_parse () na skutek xslt_process () transformacji.

Parametry:

procesor-XSLT odnośnik do indentyfikatora procesora, utworzonego z xslt_create ()

handlers- powinien być tablicą w następującym formacie:

<?php

$handlers = array(

  "document" => array(
    "start_doc",
    "end_doc"),

  "element"  => array(
    "start_element",
    "end_element"),

  "namespace" => array(
    "start_namespace",
    "end_namespace"),

  "comment"   => "comment",

  "pi"        => "pi",

  "character" => "characters"

);
?>

Każdy z poszczególnych SAX funkcji obsługiwane są w formacie poniżej:

 • start_doc ( resource $processor )
 • end_doc ( resource $processor )
 • start_element ( resource $processor , string $name , array $attributes )
 • end_element ( resource $processor , string $name )
 • start_namespace ( resource $processor , string $prefix , string $uri )
 • end_namespace ( resource $processor , string $prefix )
 • comment ( resource $processor , string $contents )
 • pi ( resource $processor , string $target , string $contents )
 • characters ( resource $processor , string $contents )


Zwracane wartości

żadna wartość nie jest zwracana.
Napisz Artyku³

Listing

//LISTING 1.0 ##############################


<?php

$xml='<?xml version="1.0"?>
<books>
 <book>
  <title>Mme Bovary</title>
  <author>Gustave Flaubert</author>
 </book>
 <book>
  <title>Mrs Dalloway</title>
  <author>Virginia Woolf</author>
 </book>
</books>'
;

$xsl='<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1" indent="no" omit-xml-declaration="yes"/>
<xsl:template match="/">
 <xsl:for-each select="books/book">
  <livre>
   <auteur><xsl:value-of select="author/text()"/></auteur>
  </livre>
 </xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>'
;

// Handlers :
function start_document()
{
  // zaczyna odczyt pliku
}

function end_document()
{
  // kończy odczyt pliku
}

function start_element($parser, $name, $attributes)
{
  global $result,$tag;
  $result .= "<". $name . ">";
  $tag = $name;
}

function end_element($parser, $name)
{
  global $result;
  $result .= "</" . $name . ">";
}

function characters($parser, $data)
{
  global $result,$tag;
  if ($tag == "auteur" ) {
    $data = strtoupper($data);
  }
  $result .= $data;
}

// Transformacja :
$xh = xslt_create();
$handlers = array("document" => array("start_document","end_document"),
   "element" => array("start_element","end_element"),
   "character" => "characters");

xslt_set_sax_handlers($xh, $handlers);
xslt_process($xh, 'arg:/_xml', 'arg:/_xsl', NULL, array("/_xml"=>$xml, "/_xsl"=>$xsl));
xslt_free($xh);
?>

//LISTING 2.0 ##############################


<?php
// To jest wersja obiektowa z poprzedniego przykładu
Klasa data_sax_handler {

  var $buffer, $tag, $attrs;

  var $_xh;

  function data_sax_handler($xml, $xsl)
  {
      // our xslt resource
      $this->_xh = xslt_create();

      xslt_set_object($this->_xs, $this);

      // configure sax handlers
      $handlers = array(
        "document" => array('start_document', 'end_document'),
        "element" => array('start_element', 'end_element'),
        "character" => 'characters'
      );

      xslt_set_sax_handlers($this->_xh, $handlers);

      xslt_process($this->_xh, 'arg:/_xml', 'arg:/_xsl', NULL, array("/_xml"=>$xml, "/_xsl"=>$xsl));
      xslt_free($this->_xh);


  }

  function start_document()
  {
        // odczyt dokumentu
  }

  function end_document() {
        // zakończenie odczytu dokumentu
  }

  function start_element($parser, $name, $attributes) {
        $this->tag = $name;
        $this->buffer .= "<" . $name . ">";
        $this->attrs = $attributes;
  }

  function end_element($parser, $name)
  {
        $this->tag = '';
        $this->buffer .= "</" . $name . ">";
  }

  function characters($parser, $data)
  {
    if ($this->tag == 'auteur') {
          $data = strtoupper($data);
    }
    $this->buffer .= $data;
  }

  function get_buffer() {
    return $this->buffer;
  }

}

$exec = new data_sax_handler($xml, $xsl);

?>

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors