Loading:


array_walk()

Zastosuje funkcję użytkownika do każdego elementu tablicy.

 

array_walk ( array &$tablica , $nazwa_funkcji [, $dane ] )

 

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Wykonuje zdefiniowaną przez użytkownika funkcję nazwa_funkcji na każdym elemencie tablicy tablica . Zazwyczaj nazwa_funkcji przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym jest element tablicy tablica , natomiast drugim klucz lub numer indeksu tego elementu. Jeśli do funkcji array_walk() podany zostanie trzeci element, dane , będzie on przekazany do nazwa_funkcji jako jej trzeci argument.

 

Jeśli nazwa_funkcji wymaga więcej parametrów niż zostało jej przekazanych, wygenerowany zostanie błąd poziomu E_WARNING dla każdego wywołania funkcji podanej jako parametr. Ostrzeżenia te mogą być wyciszone poprzez skorzystanie z operatora kontroli błędów @ przed wywołaniem array_walk(), lub też poprzez użycie funkcji error_reporting().

 

Informacja: Jeśli nazwa_funkcji ma zmieniać wartości tablicy, należy określić pierwszy argument nazwa_funkcji jako referencję. W tym przypadku wszystkie zmiany dokonane przez tą funkcję będą dokonywane bezpośrednio na oryginalnej tablicy.

 

Informacja: Przekazywanie klucza i danych użytkownika do nazwa_funkcji zostało dodane w PHP 4.0.0.

 

Na działanie array_walk() nie wpływa pozycja wewnętrznego wskaźnika tablicy. array_walk() przetworzy wszystkie elementy argumentu tablica , niezależnie odpozycji jej wewnętrznego wskaźnika.

 

Użytkownicy nie mogą zmieniać samej tablicy z wnętrza funkcji zwrotnej, to jest dodawać/usuwać elementy, usuwać elementy tablicy na której jest wywoływana funkcja array_walk(). Jeśli ta tablica zostanie zmieniona, funkcja może się zachowywać w sposób nieokreślony i nieprzewidywalny..

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$owoce = array ("d"=>"cytryna", "a"=>"pomarańcza", "b"=>"banan", "c"=>"jabłko");

function test_zmiana (&$element1, $klucz, $prefiks)
{
    $element1 = "$prefiks: $element1";
}

function test_wyswietlanie ($element2, $klucz)
{
    echo "$klucz. $element2<br />\n";
}

echo "Przed ...:\n";
array_walk ($owoce, 'test_wyswietlanie');

array_walk ($owoce, 'test_zmiana', 'owoc');
echo "... i po:\n";

array_walk ($owoce, 'test_wyswietlanie');
?>

//zwróci:

Przed ...:
d. cytryna
<|!REG3XP0!>a. pomarańcza
b. banan
c. jabłko
... i po:
d. owoc: cytryna|>
a. owoc: pomarańcza
b. owoc: banan
c. owoc: jabłko
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors