Loading:


MovieClip startDrag [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 4+

 

startDrag([zablokujCentrum:Boolean], [lewo:Number], [gora:Number], [prawo:Number], [dol:Number]) : Void

 

Pozwala użytkownikowi przeciągać określony klip filmowy.

 

Klip filmowy przestaje reagować na startDrag() po wywołaniu metody MovieClip.stopDrag(), lub inny klip filmowy zostanie przeciągany. Tylko jeden klip filmowy w jednym momencie może byc przeciągany.

 

Parametry

 

zablokujCentrum:Boolean [opcjonalny] - Wartość logiczna określająca, czy przeciągany klip filmowy jestzablokowany do centrum pozycji myszki (TRUE) czy gdziekolwiek tam gdzie użytkownik kliknie (FALSE).

 

lewo:Number [opcjonalny] - Wartość relatywna do rodzica klipu filmowego określającego ograniczenie prostokątne klipu.

 

gora:Number [opcjonalny] - Wartość relatywna do rodzica klipu filmowego określającego ograniczenie prostokątne klipu.

 

prawo:Number [opcjonalny] - Wartość relatywna do rodzica klipu filmowego określającego ograniczenie prostokątne klipu.

 

dol:Number [opcjonalny] - Wartość relatywna do rodzica klipu filmowego określającego ograniczenie prostokątne klipu.Napisz Artyku³

Listing

this.createEmptyMovieClip("mc_1", 1);

with (mc_1) {
    lineStyle(1, 0xCCCCCC);
    beginFill(0x4827CF);
    moveTo(0, 0);
    lineTo(80, 0);
    lineTo(80, 60);
    lineTo(0, 60);
    lineTo(0, 0);
    endFill();
}
   
mc_1.onPress = function() {
    this.startDrag();
};
mc_1.onRelease = function() {
    this.stopDrag();
};
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors