Loading:


xml_set_unparsed_entity_decl_handler

bool xml_set_unparsed_entity_decl_handler ( resource $parser , callback $handler )

Ustawia nieprzeanalizowane deklaracje dla obsługi funkcji parsera XML Parser.

Obsługia zostanie wywołana gdy parser XML napotka deklaracje zewnętrzną z NDATA deklaracji, tak jak poniżej:
<!ENTITY <parameter>name</parameter> {<parameter>publicId</parameter> | <parameter>systemId</parameter>}
NDATA <parameter>notationName</parameter>

Zobacz »sekcja 4.2.2 w specyfikacji XML 1.0 dla definicji notacji zgłoszone podmiotom zewnętrznym.

Parametry:

parser-


handler-  jest ciągiem zawierającym nazwy funkcji, które muszą istnieć, gdy xml_parse () jest wywoływany dla parsera.

Funkcję obsługi przez nazwie musi przyjąć sześć parametrów:
handler ( resource $parser , string $entity_name , string $base , string $system_id , string $public_id , string $notation_name )

parser-
Pierwszy parametr, parser, to odniesienie do parsera XML do obsługi połączeń.

antity_name-Nazwy podmiotu, kótra ma  zostać zdefiniowana

base- Jest to podstawa do rozwiązania systemu identyfikator (systemId) zewnętrznych jednostek. Bieżący parametr będzie zawsze ustawiony na pusty ciąg.

system_id- Identyfikator systemu zewnętrznego podmiotu.

public_id- Publiczny identyfikator dla podmiotu zewnętrznego.

notation_name- Nazwa notacj tego podmiotu (patrz xml_set_notation_decl_handler ()).

Jeśli funkcja obsługi jest ustawiona na pusty ciąg znaków, lub FALSE, obsługi, o których mowa, jest wyłączona.
Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors