Loading:


Rzucanie obiektem po scenie, z różnymi siłami + grawitacja ActionScript 3

Skrypt tworzy obiekt kuli, którą za pomocą kliknięcia, przesunięcia jej i zwolnienia klawisza myszy za symuluje efekt rzucania. Siła grawitacji również została tutaj nadana jako wektor jednostajny.

 

Przykład wykorztuje dwa pliki: Pilka.as oraz Rzucanie.as.

 

Należy zaimportować plik Rzucanie.as.

 

Wersja On-line:

 Napisz Artyku³

Listing

//Kod dla pliku Rzucanie.as

package
{
        import flash.display.Sprite;
        import flash.display.StageAlign;
        import flash.display.StageScaleMode;
        import flash.events.Event;
        import flash.events.MouseEvent;
       
        public class Rzucanie extends Sprite
        {
                private var pilka:Pilka;
                private var vx:Number;
                private var vy:Number;
                private var bounce:Number = -0.7;
                private var gravity:Number = .5;
                private var stareX:Number;
                private var stareY:Number;
               
                public function Rzucanie()
                {
                        init();
                }
               
                private function init():void
                {
                        stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
                        stage.align=StageAlign.TOP_LEFT;

                        pilka = new Pilka();
                        pilka.alpha = 0.8;
                        pilka.x = stage.stageWidth / 2;
                        pilka.y = stage.stageHeight / 2;
                        vx = Math.random() * 10 - 5;
                        vy = -10;
                        addChild(pilka);
                        pilka.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, onMouseDown);
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                }
               
                private function onEnterFrame(event:Event):void
                {
                        vy += gravity;
                        pilka.x += vx;
                        pilka.y += vy;
                        var left:Number = 0;
                        var right:Number = stage.stageWidth;
                        var top:Number = 0;
                        var bottom:Number = stage.stageHeight;
                       
                        if(pilka.x + pilka.promien > right)
                        {
                                pilka.x = right - pilka.promien;
                                vx *= bounce;
                        }
                        else if(pilka.x - pilka.promien < left)
                        {
                                pilka.x = left + pilka.promien;
                                vx *= bounce;
                        }
                        if(pilka.y + pilka.promien > bottom)
                        {
                                pilka.y = bottom - pilka.promien;
                                vy *= bounce;
                        }
                        else if(pilka.y - pilka.promien < top)
                        {
                                pilka.y = top + pilka.promien;
                                vy *= bounce;
                        }
                }
               
                private function onMouseDown(event:MouseEvent):void
                {
                        stareX = pilka.x;
                        stareY = pilka.y;
                        stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, onMouseUp);
                        pilka.startDrag();
                        removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, sprawdzaniePredkosci);
                }
               
                private function onMouseUp(event:MouseEvent):void
                {
                        stage.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, onMouseUp);
                        pilka.stopDrag();
                        removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, sprawdzaniePredkosci);
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                }
               
                private function sprawdzaniePredkosci(event:Event):void
                {
                        vx = pilka.x - stareX;
                        vy = pilka.y - stareY;
                        stareX = pilka.x;
                        stareY = pilka.y;
                }
        }
}//Kod dla pliku Pilka.as

package {
        import flash.display.Sprite;
       
        public class Pilka extends Sprite {
                private var promien:Number;
                private var kolor:uint;
               
                public function Pilka(promien:Number=40, kolor:uint=0xff0000) {
                        this.promien = promien;
                        this.kolor = kolor;
                        init();
                }
               
                public function init():void {
                        graphics.beginFill(kolor);
                        graphics.drawCircle(0,0, promien);
                        graphics.endFill();
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors