Loading:


atan2 ( float $y , float $x )
float atan2 ( float $y , float $x )

Ta funkcja oblicza arcus tangens dwóch zmiennych x i y .

Jej działanie przypomina obliczanie arcus tangens z y / x , a do tego, znaki obydwu argumentów wykorzystywane są do określenia ćwiartki (kwadrantu) układu współrzędnych.

Funkcja zwraca wartość w radianach, zawierającą się między -PI a PI włącznie.

 

Parametry

 

y -  Dzielna

x -  Dzielnik

 

 

Zwracane wartościArcus tangens y /x w radianach.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors